Register

Vad är vik­tigt i livet för att vi ska ha en bra livskvalitet?

Våra val styr vad vi gör och vilken kvalitet vi har på våra liv. Välj smart. Välj med hjärtat!Jag satt på sjukhuset härom dagen med min son som skulle kon­trollera sin syn. Han hade fått en hård boll i ögat på nära håll i skolan.


Som van­ligt så hade jag med mig min dator. Den brukar alltid finnas med mig. Jag brukar alltid arbeta med ngt eller vara aktiv med ngt var jag än är. Det är väldigt säl­lan jag läg­ger undan job­bet och gör något annat. Trots det så upplever jag ändå att jag hin­ner med en hel del annat föru­tom job­bet också. Men job­bet finns alltid i huvu­det. Det finns alltid saker som “måste” göras.….

Men när jag satt där till­sam­mans med min son sjukhusets vän­trum så slog det mig; “Vad är vik­tigt i livet?”, “Vad är vik­tigt för mig?“

“Vad är det allra vik­ti­gaste för mig?“

Mitt svar slog ner som en blixt; Min familj — mina barn och min fru!

Så då infann sig naturligtvis nästa fråga; “Lever du efter den över­tygelsen?“

Den frå­gan krävde lite mer efter­tanke och fun­der­ing. Jag kanske fick lite dåligt samvete då jag vet att jag lägger väldigt mycket tid på arbete, istäl­let för att lägga det på att umgås med min familj… eller är det verkligen "istäl­let för"? Är det kanske att jag arbetar OCH spenderar tid med familjen??

Själv upplever jag att jag har en bra rela­tion till min familj. Jag har en kär­leks­full och öm rela­tion till min familj. Vi gör saker till­sam­mans och vi har kul ihop. Vi utnyt­t­jar den tiden vi har till­sam­mans rätt bra, även om det hade varit trevligt ifall vi pri­or­it­erat att ha ännu mer tid till­sam­mans.

Så, vad är då vik­ti­gast??

Det som vi upplever är vik­tigt i våra liv, vare sig det kanske egentli­gen är så eller inte, är också det vi pri­or­it­erar och det som tar vår tid i anspråk.

Vad är vik­tigt för dig? Vad är vik­ti­gast för dig?  Är det det som du läg­ger din tid på? Om inte — är det verk­li­gen det du tycker är vik­ti­gast i så fall??

Vi väl­jer själva vad som är vik­tigt för oss. Vi väl­jer vilka värderingar vi ska ha om saker och ting. Vi väl­jer hur vi ska tolka saker och ting.

Hur väl­jer DU att tolka, värdera och pri­or­it­era sak­erna och män­nisko­rna i ditt liv??

För det är utifrån dina val som du ska­par ditt liv och din livskvalitet!!

Välj med hjär­tat!

Lev med pas­sion — ta vara på varj dag!

(ursprungligen publicerad på hemsidan för vårt dotterbolag - coachpeople.se den 10 feb 2010)

 

About the author
Michael Wesley
Author: Michael WesleyWebsite: https://michaelwesley.seEmail:
Entrepreneur, Freedom creator, Life management strategist & coach
Short presentation
With a deep and fiery passion Michael helps people discover all their inner resources and potential, to create internal and external freedom, to achieve control and to own their life.

He is also passionate about passing on a legacy where we all contribute to a better world, a community built on respect, care, cooperation and love. As an authority in life management strategies, Michael works with a results-driven focus to assist, coach and mentor his clients in developing their mental and physical resources and ability to achieve amazing continuous successes, on their path to excellence and mastery.
Some other articles of mine...

If you feel the content could contribute to others, please share it with them...
CONNECT WITH US
LuxuryStyleGoldIcon FacebookLuxuryStyleGoldIcon LinkedInLuxuryStyleGoldIcon InstagramLuxuryStyleGoldIcon Youtube
THE WEG logo 1.0 300x212NETWORK
WESLEY ENTERPRISES
VISION OF EXCELLENCE AB
Robertshöjdsgatan 14
S-416 78 Göteborg
SWEDEN
EVENTS
EDUCATIONS
Blogs (Blissful Living)
Events (Blissful Living)
Educations (BLissful Living)

Sites in our network

WESLEY ENTERPRISES DEVELOPMENT
WESLEY ENTERPRISES INVEST
WESLEY ENTERPRISES HOLDING
COACH PEOPLE (Coching & optimal health (Swedish))
THE EXCELLENT YOU ACADEMY (Educations in excellence & mastery)