Register

Vad jag menar är ifall det finns någon gräns för vad du kan ge till andra män­niskor?

Vad vi än gör så tar det energi, eller hur? Min upplev­erlse är att om vi försöker få med så mycket som möjligt på en och samma dag så kom­mer vi in i ett till­ständ som gör oss stres­sade. Och någon gång under dagen så kom­mer de flesta av oss säk­ert att upp­täcka att vi har satt upp för många saker på vår lista som vi ville ha gjort under dagen — den här gån­gen också!

Detta tar rätt mkt energi ifrån oss. Att bli stres­sad över att inte hinna med är neg­a­tiv stress och det tar MYCKETenergi. Att kon­stat­era att man inte hin­ner med det man förut­satt sig, kan tolkas som ett miss­ly­ckande för många. Miss­ly­ckan­den tar också MYCKET MYCKET energi.

En av de saker jag upplever ger mig mer energi till­baka till mig än något annat är när jag kan hjälpa någon annan män­niska. Det som ger extra mycket är när jag märker att jag kun­nat bidra till en annan män­niskas liv, så att de lyckas, får möj­ligheter eller kan skapa nya förut­sät­tningar i sitt liv.

Det ! — om något ger mig energi!

Så om det tar energi från oss att sätta upp en massa saker på en lista och inte hinna med allt, och kanske miss­ly­ckas… Men det ger energi att bidra till andra män­niskors liv.…. Hmmm…

Hur mycket kan du ge till andra????

mother teresa 01

diana charityFör varje sak du gör för andra så får du också till­baka genom att du mår bra och du får mer energi. Finns det då någon gräns för hur mycket vi kan ge och bidra till andra män­niskors liv? Orkar vi ge hur myc­k­eet som helst till andra män­niskor eller urholkar vi oss själva?

Jag tror att det finns en fysisk begrän­sning i hur mycket vi orkar bidra med för varje enskild dag, men att ener­gin vi får av att se andra män­niskors glädje och tack­samhet fyller oss så att vi kan fort­sätta att bidra till andra män­niskors liv och välmående hur mycket som helst.

Tänk på Moder Theresa eller Prins­es­sand Diana. Tror du att de ställde frå­gan om hur mycket de kunde bidra med till andra och när de skulle sluta? Knap­past! Det är två av ofantligt många män­niskor som lever för att bidra till andra män­niskor.Ett annat exem­pel som har påverkat mig till stor del och som förän­drat mitt liv i grun­den till den jag är idag — som har gett mig möj­ligheten att på ett konkret sätt bidra till andra män­niskors liv är Anthony Rob­bins.

Jag upplever att han är en per­son som verk­li­gen fort­sät­ter att ge och ge och ge. Han gör det på sitt sätt, som kanske inte pas­sar alla, men min upplevelse är att han är upprik­tig och ärlig i sin ambi­tion att hjälpa män­niskor att kunna få ut det mesta av livet och leva livet fullt ut. Det är ju just det som allt hand­lar om — Hur du vill leva det enda liv du ha.…

Vill du stressa dig igenom alla saker du ska göra, eller vill du hellre göra färre saker, men göra det abso­lut bästa du kan på varje? Vill du göra för dig själv eller vill du ge till andra??

Hur vill DU leva ditt liv??Lev pas­sion­erat och ta vara på varje dag

Michael Wes­ley

(ursprungligen publiserad på hemsidan för vårt dotterbolag - coachpeople.se den 25 nov 2009)

 

About the author
Michael Wesley
Author: Michael WesleyWebsite: https://michaelwesley.seEmail:
Entrepreneur, Freedom creator, Life management strategist & coach
Short presentation
With a deep and fiery passion Michael helps people discover all their inner resources and potential, to create internal and external freedom, to achieve control and to own their life.

He is also passionate about passing on a legacy where we all contribute to a better world, a community built on respect, care, cooperation and love. As an authority in life management strategies, Michael works with a results-driven focus to assist, coach and mentor his clients in developing their mental and physical resources and ability to achieve amazing continuous successes, on their path to excellence and mastery.
Some other articles of mine...

If you feel the content could contribute to others, please share it with them...
Please leave a comment on what you think of the page, it's content or what you would like to read more about.
CONNECT WITH US
LuxuryStyleGoldIcon FacebookLuxuryStyleGoldIcon LinkedInLuxuryStyleGoldIcon InstagramLuxuryStyleGoldIcon Youtube
THE WEG logo 1.0 300x212NETWORK
WESLEY ENTERPRISES
VISION OF EXCELLENCE AB
Robertshöjdsgatan 14
S-416 78 Göteborg
SWEDEN
EVENTS
EDUCATIONS
Blogs (Blissful Living)
Events (Blissful Living)
Educations (BLissful Living)

Sites in our network

WESLEY ENTERPRISES DEVELOPMENT
WESLEY ENTERPRISES INVEST
WESLEY ENTERPRISES HOLDING
COACH PEOPLE (Coching & optimal health (Swedish))
THE EXCELLENT YOU ACADEMY (Educations in excellence & mastery)