Register

Hur bör­jar du din dag?  Har du en bra start på dagen?

Vad säger du till dig själv varje mor­gon innan du går upp ur sän­gen?

Eller tänker du kanske inte på någonting innan du sät­ter tas­sarna i gol­vet?


Det är väl tyvärr så att de flesta utav oss inte ens tänker på hur vi vill att dan ska vara, utan vi tar den bar som den kom­mer. På det viset så låter vi livet styra oss istäl­let för att vi styr vad som hän­der i vårt liv.600 01604025Ännu mer beklagligt är det att det finns så många män­niskor som är med­vetna om att de är i en sit­u­a­tion i livet som de inte trivs med att de till och med bör­jar dagen med att skapa neg­a­tiva förut­sät­tningar. Hur ofta har du inte hört om, eller kanske tänkt själv, “oh nej, inte till­baka till job­bet igen — önskar jag kunde vara hemma idag”.

Jag har själv varit i den sit­u­a­tio­nen att jag dragit mig för att gå till job­bet, då jag upplevde min sit­u­a­tion som meningslös och den gav mig ingent­ing. Jag vantrivdes vid tillfäl­let med min sit­u­a­tion och mitt liv.

Men det går att förän­dra!!!!!!!!

Så hur skulle du vilja börja din dag? Hur skulle du kunna göra för att skapa förut­sät­tningar för att du skulle kunna få en magisk och under­bar dag? 

Vad behöver du tänka, tro, vara över­ty­gad om för att kunna skapa helt andra förut­sät­tningar för dig och den dagen som lig­ger fram­för dig?

Kom ihåg: Du ska­par var dag i ditt liv, genom att tänka på ett speci­fikt sätt, tro på vissa saker, vara över­ty­gad om andra, ha en viss atti­tyd till saker och ting, vad du säger till dig själv och vad du fokuserar på.….


Och du ska­par ditt liv utifrån varje dag du lever!! Pré­cis som ringarna på vat­tnet …Vill du ha det liv du lever nu eller vill du göra några förän­dringar?

Om det är ngt du vill förän­dra — börja med hur du star­tar din dag!Lev med pas­sion — ta vara på varje dag!!!

(ursprungligen publiserad på hemsidan i vårt dotterbnolag - coachpeople.se den 16 sep 2009)

 

If you feel the content could contribute to others, please share it with them...
Please leave a comment on what you think of the page, it's content or what you would like to read more about.
CONNECT WITH US
LuxuryStyleGoldIcon FacebookLuxuryStyleGoldIcon LinkedInLuxuryStyleGoldIcon InstagramLuxuryStyleGoldIcon Youtube
THE WEG logo 1.0 300x212NETWORK
WESLEY ENTERPRISES
VISION OF EXCELLENCE AB
Robertshöjdsgatan 14
S-416 78 Göteborg
SWEDEN
EVENTS
EDUCATIONS
Blogs (Blissful Living)
Events (Blissful Living)
Educations (BLissful Living)

Sites in our network

WESLEY ENTERPRISES DEVELOPMENT
WESLEY ENTERPRISES INVEST
WESLEY ENTERPRISES HOLDING
COACH PEOPLE (Coching & optimal health (Swedish))
THE EXCELLENT YOU ACADEMY (Educations in excellence & mastery)