Register
images/Slideshow/frontpage/Slideshow_frontpage__slide_25_1200x630.jpg

Ta Kontroll, Skapa Frihet - ÄG DITT LIV !

Allt för många människor upplever att de befinner sig i ett ekorrhjul, att de inte har kontrollen över vad som händer i deras liv.  De har drömmar och önskningar som aldrig har möjlighet att uppfylla, då de upplever att de inte har kunskapen, pengarna, möjligheterna eller resurserna att förverkliga dem.

Här får du tillgång till kunskap, information, verktyg och system som hjälper dig att förverkliga dina drömmar i livet.  Med det som vi erbjuder här får du möjligheten att ta kontroll över ditt liv, att skapa den frihet du önskar och längtar efter, och att verkligen själv äga ditt liv!


 
Fri i pengar 

Fri i pengar


Hur du kan bli ekonomiskt fri, genom att förändra dina tankar och vanor om pengar
 
Selector 600x400 78 

Fri i tid


Hur du kan skapa fri tid till det som är viktigt för dig
 
Fri i hälsa 

Fri i hälsa


Hur du kan skapa en mycket god hälsa och hög livskvalitet
 
Fri i hälsa 

Fri att njuta av livet


Hur du kan njuta av livet genom att resa och uppleva
 
Allt är ett val

Allt du gör i livet är ett val!

Varje sak du tänker på, varje sak du gör, är först och främst ett val, där du i din hjärna har svarat på en fråga.  Och utifrån din programmering, värderingar och trossatser, så gör du ett val.

 

Allt vad du gör - tänker eller agerar - är först efter ett, medvetet eller omedvetet - val som du gjort.
Och alla val du gör är utifrån de interna svar du får på dina interna frågor.    Och frågorna du ställer; vilka frågor, hur du ställer dem, och vilka alternativ du ger dig själv, samt svaren du kommer fram till, är baserade på din programmering som vi beskrivit tidigare - det vill säga vad du tror är samt och riktigt (dina trossatser), vad du står för och vem du är (dina värderingar och självbild), samt dina tidigare erfarenheter från liknande situation och valmöjligheter.

YourLifeDoesntGetBetterByChanceOm nu det jag påstått ovan är sant..... vad innebär det då i ditt och mitt liv?

Om vi kunde ändra vår programmering, vad vi tror på och våra värderingar - kan vi då göra nya val och skapa oss nya resultat, vilka skapar nya erfarenheter och referenser för oss?   Självklart!!

Ditt och mitt liv skulle då kunna se helt annorlunda ut - bara för att vi nu kan göra andra val!
Det innebär nya val som kan de dig nya kunskaper och därmed nya möjligheter för att ta dig vidare mot det du strävar efter.  De kunskaper du har och val du har gjort tidigare, har tagit dig dit du är idag, men genom att förändra din programmering så kan du göra nya val och därmed också bli vad du vill.

Välja - välja bort, välja bort - välja

En sak som kan vara bra att vara medveten om är varje gång du gör ett val, och väljer att gå en väg i livet, att ta en möjlighet, så väljer du samtidigt bort minst ett annat alternativ.  På samma sätt är det så att varje gång du väljer bort något, så öppnar du upp för nya valmöjligheter att komma in i ditt liv.  Det gäller bara att vara öppen för alla möjligheter som kommer din väg.  Och eftersom universum är oändligt och består av ett ofantligt överflöd, så är möljligheterna i princip obegränsade.

WhatYouDoTOdayAlla gör de bästa val de kan

Ännu en sak som är viktig att bära med sig, särskilt ifall du upplever att du blivit sårad av någon annan, du blivit sviken eller upprörd för något som en annan person gjort - Alla (ja alla, verkligen alla) människor, gör de bästa val de kan, utifrån den situation och de resurser de upplever att de har till sitt förfogande.
Deras motiv kan ibland upplevas själviska, och så kan det vara, då en av hjärnans mest grundläggande funktioner handlar om att se till att du som individ är trygg och säkert.
Oavsett - alla gör de val de tror är bäst.

Ett val måste ha minst 3 alternativ

Tony Robbins, som är en av de absolut största inom personlig utveckling, peak performance och utveckling mot framgång, säger så här:
Du har egentligen inte möjlighet att göra ett bra val förrän du har minst 3 alternativ att välja mellan.  Så om du inte har 3 alternativ - ta inget beslut förrän du tänkt igenom allt och kunna komma på minst 3 alternativ.  Då först har du möjlighet att ta ett bra beslut.

Vi kommer att återkomma med verktyg för hur du gör om din programmering, skapar nya värderingar och trossatser så att du kan göra bättre val. 

About the author
Michael Wesley
Author: Michael WesleyWebsite: https://michaelwesley.seEmail:
Entrepreneur, Freedom creator, Life management strategist & coach
valvalvalval
Short presentation
With a deep and fiery passion Michael helps people discover all their inner resources and potential, to create internal and external freedom, to achieve control and to own their life.

He is also passionate about passing on a legacy where we all contribute to a better world, a community built on respect, care, cooperation and love. As an authority in life management strategies, Michael works with a results-driven focus to assist, coach and mentor his clients in developing their mental and physical resources and ability to achieve amazing continuous successes, on their path to excellence and mastery.
Some other articles of mine...

If you feel the content could contribute to others, please share it with them...
Please leave a comment on what you think of the page, it's content or what you would like to read more about.

Bli en mästare genom personlig utveckling. Börja här!

Påbörja din resa mot att bli en mästare genom att läsa artiklarna nedan.
 
Blog Image 1280x768 001 

Du är värdefull


Du är värdefull! Du är speciell! Ja, du är faktiskt unik!! Världen hade faktiskt inte klarat sig utan dig!
 
Blog Image 1280x768 002 

Du är unik


Du är unik!  Det finns ingen annan som du, det har aldrig funnits och kommer aldrig finnas någon annan som du.
 
Blog Image 1280x768 003 

Du har alla resurser


Du har alla resurser du behöver för att bli vad du vill eller att skapa vad du vill i ditt liv.
 
Ditt liv - ditt val 

Ditt liv - Ditt val


Allt du gör är ett val.  Varje sak du tänker på, varje sak du gör, är ett val där din hjärna svarat på en fråga