Du är unik!

Du är unik!  Det finns ingen annan som du, det har aldrig funnit och kommer aldrig finnas någon annan som du.  Det gör dig unik!

 

"-Det stämmr inte!  För jag är enäggstvilling", kanske du säger.
Ja, om du är enäggstvilling, med samma DNA som din tvilling, så är ni säkert lika i många avseenden , men det är ändå så att du är unik! 

Låt mig förklara......
Varje människa har som vuxen, enligt forskningen, någonstans mellan 4-10 miljarder neuroner, dvs hjärnceller.

Varje cell eller neuron har möjlighet att ansluta, eller bilda en koppling till, i snitt, ca 20.000 andra nuroner.  Det är så som vi bildar tankar, minne och lagrar intryck från våra fem sinnen.  Det gör att hjärnan - din hjärna - kan bilda ett oändligt antal olika förbindelser mellan hjärnans neuroner.  Antalet möjliga kombinationer av kopplingar mellan neuronerna, antalet permutationer, är faktiskt fler än antalet atomer i det kända universum!!  Otroligt fascinerande, eller hur?

Och genom det att ingen annan människa, även om det skulle vara din identiska enäggstvilling, aldrig kommer att se, höra, känna, smaka och lukta samma saker som du, så kommer ingen annan någonsin heller bilda de neurologiska kopplingar i hjärnan som du gör. Det har aldrig funnit och kommer aldrig finnas någon som ser ut som du, har samma genetisk kod och DNA och som skulle kunna bilda samma neurotiska nätverk i hjärnan som du.   Detta gör att du är UNIK!   

Att du är unik innebär också att du är otroligt värdefull ur många perspektiv. [Läs mer i denna artikeln]  Inte minst så är det så att du har en unik erfarenhet, förmågor och finns till i detta universum för ett specifikt syfte.  Ett syfte som ingen annan kan uppfylla - än du.

Även om många människor funderar över vad som är syftet med livet, så är det otroligt få som verkligen upplever att de finner sitt eget livssyfte.  Och varje människa har ett specifikt syfte med sitt liv.  Vi måste bara finna vad det är.  För du är unik och du har en unik plats i unversum som ingen annan kan fylla - så finn ditt livssyfte och allt i ditt liv kommer att bli enklare.  Du kommer att bli lyckligare, mer framgångsrik och du kommer att njuta av livet på ett helt annat sätt än tidigare.  Du kommer att bli totalt uppfylld av ditt underbara liv.  Tack vare att du hittat biten i universums pussel där din unika del passar in.

About the author
Michael Wesley
Author: Michael WesleyWebsite: https://michaelwesley.seEmail:
Entrepreneur, Freedom creator, Life management strategist & coach
universumuniversumuniversumuniversum
Short presentation
With a deep and fiery passion Michael helps people discover all their inner resources and potential, to create internal and external freedom, to achieve control and to own their life.

He is also passionate about passing on a legacy where we all contribute to a better world, a community built on respect, care, cooperation and love. As an authority in life management strategies, Michael works with a results-driven focus to assist, coach and mentor his clients in developing their mental and physical resources and ability to achieve amazing continuous successes, on their path to excellence and mastery.
Some other articles of mine...