Du är värdefull

Du är värdefull!  Du är speciell!  Ja, du är faktiskt unik!!

 

Även om du kanske inte alltid tycker det så är du väldigt, väldigt värdefull!  
Jag är övertygad om att du ibland tvivlat på dig själv, upplevt att du inte räcker till eller duger som du är, och att du därför inte är värdefull för någon.  Du kanske till och med någon gång upplevt att du är helt värdelös och att du ifrågasatt din existens. kanske till och med till det extrema att du skulle velat ta ditt eget liv.

Låt mig då försäkra dig om att du är värdefull - väldigt värdefull!  
Oavsett hur omtyckt, älskad och värdefull du är av dina föräldrar, släkt och vänner, så är det mycket, mycket större än så - världen hade inte klarat sig utan dig!

Ja, jag vet... Det är ett stort påstående.  Och jag står verkligen för det, för att jag är övertygad om att det stämmer.  Låt mig säga det igen - välden hade inte klarat sig utan dig!

Alla människor är unika! [Följ denna länken för att läsa mer om hur du är unik]  Och det gäller alltså även dig.  Och du finns här för en specifik anledning, som välden inte kan klara sig utan.  
Jag är övertygad om du, likaväl som jag och alla andra människor på jorden, har en specifik uppgift här.  Vi finns här av en speciell anledning.  Och precis på samma sätt som att ett pussel inte blir komplett utan dess samtliga pussel-bitar, så kommer inte världen att vara komplett utan alla dess människor som bidrar till världen.  Och din del eller roll kan inte fyllas av någon annan bit, precis som en bit i ett pussel inte kan ersätta någon annan bit.  Då blir inte bilden komplett, eller resultatet på samma sätt som det var avsett.
Av den anledningen är din närvaro och existens värdefull - eller kanske ska vi kalla den väsentlig - inte bara ur din egen synvinkel, utan faktiskt ur ett globalt perspektiv.  Världen hade faktiskt inte varit densamma utan dig!

Låt oss angripa det påståendet ur ett logioskt perspektiv.
Oavsett vem du är, vad du gör, vilka människor du har runt omkring dig, vilken familj du tillhör, hur ditt liv ser ut, så finns du faktiskt här, eller hur?  Du finns redan - du existerar!
Och i och med att du faktiskt existerar så är du en del av universum, eller hur?  

Låt oss då för ett ögonblick titta på hur saker och ting är i universum och på jorden:
Om vi tittar på hur saker och ting fungerar i naturen, så kommer vi se att det finns ett enormt utvecklat och avancerat system för hur allting "klickar in" eller passar ihop med andra komponenter i naturen.  Vi kan se hur insekter, fåglar och andra djur har vissa specifika och unika egenskaper och utseenden som gör dem speciellt lämpade för en specifik roll i naturen.  Detta gör att de har en unik plats i vårt ekosystem.

Att då tro att detta otroligt avancerade och utvecklade system som vi finner i naturen skulle vara resultatet av en enorm explosion av 13,8 miljarder år sedan, utan att det skulle finnas en medveten tanke eller syfte bakom, är som att jämföra med att Websters lexikon skulle vara resultatet av en explosion i ett tryckeri.  Det är helt enkelt inte sannolikt, med tanke på resultatet och den kunskap vi har idag om jorden och universum.
Alltså - naturen är konstruerad genom en logisk och medveten tanke.  Vare sig du vill kalla det Universum eller Gud, så måste vi konstatera att så är fallet.

Och i och med att allting annat på jorden finns här av en anledning, där varje komponent, djur, växt osv, har en specifik uppgift i världen, så måste slutledningen faktiskt bli att alla människor på jorden har ett specifikt syfte som ingen annan kan fylla.  Det gäller även dig!  Fascinerande eller hur!!   Ingen annan kan ta din plats eller ersätta dig i Universums unika pussel!

När vi nu konstaterat att du är värdefull och har en speciell och unik plats i detta stora pussel som kallas Universum, varför inte göra det bästa av ditt liv?  Varför inte göra det allra bästa du kan göra?
En sak jag hörde för ett tag sedan, som för mig verkar väldigt sant är:  

Om du upplever att någon är värt att göras alls, då är det värt att göras så bra som möjligt, att göras excellent.  Och om det är värt att göras excellent, så är det värt att göras dåligt tills dess att du växt så pass mycket att du kan göra det excellent.

Att göra det allra bästa man kan, att bli excellent eller en mästare, innebär att kontinuerligt lära och utvecklas, så att man kontinuerligt har möjlighet att bidra till andra människor och till universum.  Att göra precis det som faktiskt är din uppgift, alltså.
Du har fått ett liv.  Det ska du ta vara på.  Du ska leva upp till din fulla potential och ta din rättmätiga plats i universum.  

Och det är precis det som vi vill kunna hjälpa dig med på våra websidor - att du får möjligeten att utvecklas till det absolut bästa du kan bli - att bli excellent eller en mästare - så att du kan uppfylla ditt livs syfte på bästa sätt, samtidigt som du kan njuta av ditt liv.

About the author
Michael Wesley
Author: Michael WesleyWebsite: https://michaelwesley.seEmail:
Entrepreneur, Freedom creator, Life management strategist & coach
universumuniversumuniversumuniversum
Short presentation
With a deep and fiery passion Michael helps people discover all their inner resources and potential, to create internal and external freedom, to achieve control and to own their life.

He is also passionate about passing on a legacy where we all contribute to a better world, a community built on respect, care, cooperation and love. As an authority in life management strategies, Michael works with a results-driven focus to assist, coach and mentor his clients in developing their mental and physical resources and ability to achieve amazing continuous successes, on their path to excellence and mastery.
Some other articles of mine...